TheOne 

Asset Library

Alle informatie snel en eenvoudig beschikbaar

 

Alle informatie Uniform en betrouwbaar ongeacht welke leverancier

The One is een uitgebreide bibliotheek met een constant groeiende lijst met componenten. Voor al deze componenten is op een unforme wijze de relevante gegevens vastgelegd. Gereed voor een upload in uw ERP systeem of als naslagwerk.


  • Een constant groeiende database
  • Alle documentatie en tekeningen
  • Onze maintenance professionals maken uniforme werkinstructies met de benodigde reserve onderdelen.
  • 3D modellen en exploded views waar benodigd.

Meer inzicht in uw eigen componenten

Doordat er meerdere databronnen gebruikt worden voor de analyse worden deze samengevoegd. Dit geeft een compleet beeld van alle componenten in uw fabriek. Hierbij wordt tekeningen door een machine learning model gelezen en alle relevante informatie is beschikbaar na deze analyse.


  • Al uw databronnen (ERP (SAP), Autocad, ...) worden gebruikt voor een zo compleet mogelijk overzicht van de componenten in uw fabriek.
  • De technische tekeningen worden geinterpreteerd door ons ML model. 
  • Wederom. geheel automatisch

3D en Virtual reality

Voor veelgebruikte componenten bij onze klanten worden geavanceerde 3D modellen gemaakt, met exploded view overzichten en gekoppelde Bill of Materials (BOMs). Zo wordt het werk voor bereiden wel erg overzichtelijk.


  •  3D modellen
  • Exploded view
  • Gekoppelde Bill of Materials